0479/97 96 35

Structuur Optimalisatie

Structuur Optimalisatie Model Canvas

Door het werken met de ‘Structuur Optimalisatie Model Canvas’ brengt u duidelijk de huidige situatie in uw bedrijf of organisatie in beeld en legt u heel praktisch en concreet de fundamenten voor de toekomstige werking.

Structuur Optimalisatie Model Canvas voor advies en coaching

Structuur Optimalisatie is geen ellenlange theorie, maar om een heel werkbaar instrument, afgestemd op uw bedrijf of organisatie. De verschillende onderdelen in uw bedrijf worden in kaart gebracht op een canvas en het belang van elk onderdeel wordt duidelijk toegelicht.
De methode is bruikbaar voor het ganse bedrijf of voor een onderdeel van het bedrijf.
De canvas zal u ondersteunen bij het bepalen welke onderdelen of welke processen in uw bedrijf in aanmerking komen om verder te worden uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Alles start met het bepalen van uw doel. Missie en visie worden in kaart gebracht waarop we de strategie gaan vastleggen om het doel te bereiken. Betrokkenheid van het management en de medewerkers is een belangrijk onderdeel om het doel te halen. Operationeel wordt de strategie vertaald naar de verschillende afdelingen toe, procedures en processen worden onder de loep genomen.  

Bij veel bedrijven en organisaties ontbreekt net het overzicht van de stappen die ze moeten volgen om hun bedrijf optimaal te laten functioneren. Het Model Canvas heeft hier een duidelijk antwoord op. Na de oefening en de implementatie van het model in uw bedrijf kan u zich volledig toeleggen op groei en ontwikkeling, omdat u gerust kan zijn dat het dagelijks functioneren in uw onderneming op rolletjes loopt.

U kan zelf van start gaan met het gratis te downloaden model en de informatie van de site gebruiken, u kan met het boek van start gaan, de opleiding volgen of u kan Aimbizz contacteren om het model te komen toepassen in uw bedrijf. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie: info@aimbizz.be

 

Download gratis het model

Model SO

 

model

Tekeningen model door Stefan Stoianovici

Adviesbureau, bedrijfsadvies