0479/97 96 35

Strategisch advies

Strategisch advies is essentieel voor uw bedrijf.

‘Een strategisch advies is een advies dat betrekking heeft op een kantelmoment binnen de onderneming en leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Dat betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft op de hele organisatie.’ Dit volgens vlaio, het vroegere agentschap ondernemen.

Strategisch advies

Welk strategisch advies kan Aimbizz u aanbieden:

 • haalbaarheidsstudie:
  • is een andere naam voor een ondernemingsplan of businessplan. Na grondige analyse wordt er gekeken of het project binnen een onderneming of de onderneming economisch en financieel haalbaar is. Dit kan voor bestaande ondernemingen van toepassing zijn maar zeker ook voor starters. Meestal wordt er gekeken naar een aantal onderdelen: persoonlijke gedeelte van de bedrijfsleider en de onderneming, de interne organisatie, de externe situatie, het financiële plan en extra elementen.
 • transformatiestrategie:
  • bij dit strategisch advies werken we een nieuw en duurzaam business model uit. De strategie heeft als doel om weer winstgevend te worden en de juiste strategie hiervoor te bepalen. Hiervoor gebeuren de nodige analyses en worden de resultaten vertaald in een concreet actieplan.
 • doorstartplan:
  • dit advies tracht te voorkomen dat een bedrijf in moeilijkheden komt. Er wordt onderzocht waar in de huidige situatie de pijnpunten liggen en deze worden aangepakt zodat het ganse bedrijf niet in de problemen komt. Ons eigen model, Structuur Optimalisatie Model Canvas, is hier zeer bruikbaar voor en geeft een duidelijk beeld van de situatie en van de nodige stappen die moeten gezet worden.
 • een overdrachtsplan:
  • hierbij gaan we de bedrijfsleider/eigenaar begeleiden in zijn plannen een stapje terug te zetten of het bedrijf over te laten of te verkopen. Een eerste gedeelte van dit advies start bij coaching zodat duidelijk wordt wat de intenties en verwachtingen zijn van de bedrijfsleider/eigenaar en hoe hij/zij hier in de toekomst een invulling gaat aan geven. Nadien gebeuren de grondige analyses en wordt er een actieplan opgesteld.
 • innovatie:
  • Aimbizz begeleidt u innovatieplannen door een specifieke analyse te voorzien van de mogelijkheden. We leggen de mogelijkheden bloot en bekijken samen met u welke innovatie van toepassing kan zijn:
   • technologisch
   • product
   • productieproces
   • markt
   • organisatorisch
  • We begeleiden tevens de commercialisatie van de innovatie op marketing en sales vlak.

De verschillende adviezen worden steeds omgezet in een concreet actieplan en worden geïmplementeerd door één van onze ervaren adviseurs. U staat er niet alleen voor, doe beroep op onze expertise en neem vrijblijvend contact op: info@aimbizz.be

Adviesbureau, bedrijfsadvies