0479/97 96 35

Communicatie

Communicatie wordt dagelijks gebruikt, we communiceren veel en vaak met elkaar.

Lijkt makkelijk maar dikwijls loopt het mis. Met alle communicatiemiddelen die we tot onze beschikking hebben is het er niet makkelijker op geworden. Hoe communiceren we, met wie, over wat?

Communicatie

In een bedrijf spreken we van interne- en externe communicatie.

Interne communicatie is een strategisch instrument dat bijdraagt aan het bereiken van het doel van een bedrijf. Aimbizz zorgt voor de analyse van de flow van de communicatie en zorgt er voor dat deze toegankelijk is voor de verschillende doelgroepen. Daarbij wordt er gekeken of de communicatie in alle richtingen van het bedrijf optimaal verloopt. Wij zetten het management aan om de communicatie van de medewerkers op te vangen en doelbewust te reageren. Door het opstellen van een intern communicatieplan worden de verschillende communicatie stromen in kaart gebracht en bepaald hoe er optimaal kan worden gecommuniceerd. Dit kan door het opzetten van een intranet of een aangepast intern systeem van communiceren.

Interne communicatie draagt bij aan het intern imago van een bedrijf, het is belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de missie en visie van het bedrijf en van de doelen die vooropgesteld zijn. Waarden en normen worden opgesteld, gedeeld en gedragen door iedereen.

Op de juiste manier communiceren naar de juiste personen over de juiste zaken maakt het bereiken van de doelen van het bedrijf makkelijker.

Aimbizz geeft u concreet advies door het opstellen van een bruikbaar communicatieplan en zorgt voor de implementatie. Door transparant te zijn verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers.

 

Externe communicatie is de communicatie van uit het bedrijf naar de buitenwereld. Dit is alle communicatie die plaats vindt tussen het bedrijf en de buitenwereld.

Aimbizz analyseert de huidige situatie en geeft aangepast advies om de communicatie te verbeteren. Welke boodschap sturen we naar buiten, naar welke doelgroepen, met welk doel en wanneer. Welk imago wilt u uitdragen als bedrijf, hou er rekening mee dat het interne imago wordt vertaald naar buiten toe.

Externe communicatie vindt plaats op verschillende niveau’s: van de receptioniste, de service afdeling, de verkoop, de marketing, sociale media, de directie, enz…

Aimbizz zorgt door het opstellen van een communicatieplan, dat alle communicatie op elkaar wordt afgestemd en dat de boodschap die het bedrijf naar buiten brengt duidelijk en gerelateerd aan het imago. Een deel van het communicatieplan vloeit voort uit het marketingplan. In het plan wordt er rekening gehouden met elementen als huisstijl, vorm en communicatiemiddelen.

Doe beroep op Aimbizz voor het opstellen en begeleiden van uw intern- en extern communicatieplan en de begeleiding hier van. Contacteer ons vrijblijvend: info@aimbizz.be

Adviesbureau, bedrijfsadvies